הקוד האתי

מבוא

כללי האתיקה וההתנהלות המקצועית של שיטת גרינברג נובעים באופן ישיר מהדיסציפלינה של השיטה. השיטה כוללת באופן טבעי אלמנטים המופיעים גם בשיטות ומקצועות אחרים, בהיותם ערכי-מוסר של טוב ורע, שכל איש מקצוע שנותן שירות מצופה לשמור. עם זאת, הסיבה להופעתם בכללי האתיקה של שיטת גרינברג היא שמדריכים אינם יכולים להיות מקצועיים, אלא כאשר הם מאמצים ומיישמים את כללי האתיקה המפורטים להלן. אם אינם עושים זאת מעיד הדבר שהם גם נכשלו ביישום מעשי של מושגי-היסוד עליהם מבוסס מקצועם כמדריכי שיטת גרינברג.

על מנת להבהיר טענה זו, כולל כל אחד מהסעיפים להלן תיאור קצר (בפונט כחול נטוי) של העיקרון המרכזי עליו מבוסס הסעיף. רוב הסעיפים תואמים למספר עקרונות; העיקרון המפורט הינו הבולט ביותר בסעיף המסוים.

שיטת גרינברג, בהיותה מתמקדת בלמידה ובהתפתחות, מחייבת אתיקה, הנבחנת, מתחדשת ומתעדכנת באופן קבוע.

תפקיד המדריך

שיטת גרינברג היא דיסציפלינה של תשומת-לב; המדריכים נדרשים לשים-לב לסביבתם ולא להתרכז בעצמם. בהיותה שיטה מלמדת, היא דורשת ביסודה שהמדריכים ילמדו אחרים רק את מה שחוו באופן אישי באמצעות לימודיהם ועל-ידי לקיחת אחריות על חייהם.

המדריך מוביל את הקליינט באמצעות תהליך שמעורבים בו חוויות בעלות עומק ועוצמה משתנים. תהליך המכוון, בסופו של דבר, ליצור את ההשפעה המבוקשת בחיי הקליינט. הלמידה נעשית דרך הגוף. כל מה שקשור למדריך צריך לאפשר לבטחון ולאמון של הקליינט להתלוות למדריך בדרך זאת.

כדי להיענות להיבטים המקצועיים העיקריים של המדריכים, דרושים כללי האתיקה הניתנים, כפי שהם מוגדרים להלן.

פירוט כללי האתיקה

בהקשר לתהליך

לשיטת גרינברג אין זיקה פוליטית או דתית: באפשרותו של כל אדם להיות קליינט, ללא קשר להשכלה, תרבות או גיל. הנסיבות היחידות בהן לא ניתן להשתמש בשיטת גרינברג הן במצב מסכן חיים או כשהאדם מכל סיבה שהיא אינו מסוגל ללמוד. שיטת גרינברג תופשת אנשים כבעלי יכולת ללמוד ביסודו של דבר, ודורשת למידה כדי להשיג תוצאות אישיות.

המדריך יימנע מלעבוד עם אנשים שיש יחס של קרבה ביניהם לבין עצמם או בינם לבין המדריך. במידה ומתפתח עניין אישי, יפסיק המדריך את התהליך ויוכל להפנות את הקליינט לקולגה לצורך המשך התהליך. תהליך מוצלח דורש אובייקטיביות. היות והתהליך עשוי לגעת בנושאים אינטימיים ומעמיקים בחיי אנשים, לא משנה עד כמה הם נוגעים לנו, האובייקטיביות תאפשר לנו להישאר ממוקדים בקליינט ולא להיסחף.

המדריך אינו יכול להתחייב על משך התהליך שיידרש להשגת מטרת הקליינט, אינו יכול להבטיח תוצאות מוגדרות מראש או הבטחות להחלמה. התהליך הינו אישי, ללא מתכונים או מרשמים "לטיפול " במצבים, על כן תוצאתו איננה יכולה להיות מוגדרת מראש במדויק, ולהיקבע בתוך מסגרת זמן מסוימת.

המדריך מתחיל בתהליך וממשיך אותו רק כל עוד ברור לשניהם: למדריך ולקליינט, שהוא מועיל לחייו של הקליינט. כאשר מבחין המדריך שהקליינט צריך מיומנויות או יכולות מתקדמות יותר, יתמוך בבחירת הקליינט לעבוד עם קולגה מנוסה יותר. התנהלותנו הינה ביטוי למי שאנחנו כמכלול, לכן חוסר יושר המתמסר להבטחת רווח כספי, יתבטא בירידה ברמה המקצועית.

המדריך ישמור על חיסיון זהותו של הקליינט ושל כל המידע האישי הנוגע לקליינט או לצד שלישי, שנמסר במשך התהליך. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן ותישאר תקפה לאחר סיום התהליך. המדריך יוכל למסור מידע מתוך תיק הקליינט רק כאשר הוא מקבל את הסכמת הקליינט לכך. נושא חיוני בחייו של אדם עלול להיחשף, ניתן להתמודד אתו רק כאשר בטחונו של הקליינט במחויבות המדריך לחיסיון הוא מלא.

על המדריך מוטלת החובה לדווח כאשר הקליינט מביא לתשומת-לבו מידע ביחס לסכנה מתמשכת או מיידית לאחרים. התהליך אינו יכול להיות מוצלח, אם המדריך אינו חש בנוח עם תוכנו. מודעות לשימוש בלתי הולם של הקליינט בכוחו על-ידי פגיעה באחרים מהווה סתירה לכך.

המדריך מכבד את הקליינט כפרט עצמאי וכל ביטוי של רצונו החופשי. שיטת גרינברג תופשת אנשים כשונים זה מזה בפוטנציאל שלהם ואינה מכתיבה להם סגנון חיים או דרך חיים מסוג מסוים. בתור שכזאת, מבוססת המתודולוגיה על ניהול תהליך שמותאם לפרט.

להיות מדריך אינו מצביע על עמדה של עליונות. למדריך יש גישה מלמדת ברורה וגלויה והוא מקפיד לא לנצל את הקליינט בכל צורה שהיא: בין אם מינית, רגשית, או כספית, על-ידי השפעה על הקליינט באמצעות אמונות דתיות או אידיאולוגיות או עירוב הקליינט בפעילויות שאינן משרתות את התהליך שלו. כדי להוביל את התהליך ולהיות דוגמה אישית ללמידה, המדריכים מצופים להיות אנשים בעלי עוצמה אך לא להשתמש לרעה בכוחם על-ידי הפנייתו כנגד אחרים.

המדריך מוודא שהוא משתמש בשפה שהיא ברורה לקליינט ומקפיד להסביר כל מונח מקצועי שהוא משתמש בו. היות והתהליך אינו טיפול ואף לא ריפוי שניתן על-ידי המדריך לקליינט, הצלחתו תלויה בשיתוף הפעולה שנוצר בין המדריך והקליינט.

העצמה והחוזק של עבודת המדריך באמצעות מגע צריכים להיות מותאמים לקליינט, לשרת את מטרת התהליך, להביא בחשבון את המשוב של הקליינט ולכבד את הקליינט ופרטיותו. אמון הוא בסיס להשגת שיתוף-פעולה בתהליך. לאחר שנבנה האמון, אם הוא ינוצל בכל צורה לתועלת המדריך, לא יהיה אפשר לפעול אל המטרה המשותפת או אל שיתוף הפעולה אתו.

ביחס לסביבה המקצועית

המדריך הינו איש מקצוע עצמאי וככזה אינו נציג של הגופים החוקיים של שיטת גרינברג. כאשר המדריך מציג עצמו מבחינה מקצועית, עליו למסור מידע מלא לגבי הרקע המקצועי שלו. המתודולוגיה מכוונת ללמד אנשים להיות יותר הם עצמם באופן שמיטיב עימהם. המדריך ייתן דוגמה אישית לכוונה זו כאשר הוא מציג באופן ברור ובטוח את הכשרתו, את הידע והניסיון שלו.

כל מסגרת חוקית שבה עובד המדריך, צריכה לתת לו את האפשרות לעצמאות מקצועית מלאה. על מנת לאפשר למדריך לשמור על הדיסציפלינה שלו ולשרת בצורה הטובה ביותר את מטרת הקליינט בתהליך, המדריך אינו יכול להיות נתון לכל לחץ, השפעה או צורך להתאים עצמו לדרישות מקצועיות אחרות.

קשריו של המדריך עם קולגות, מוסדות שיטת גרינברג וגורמים אחרים במסגרת הסביבה המקצועית שלו, יהיו מושתתים על אחריות אישית. ללמוד להיות בטוב ולחיות כאדם עצמאי, משמעותו לקבל אחריות אישית לחיים, וכן לא להיות קורבן של היסטוריה אישית או כל נסיבות עכשוויות.

התנהלות המדריך צריכה להיות בעלת יושרה; הימנעות מהפצת אמירות חסרות בסיס, הימנעות מהצהרות לא מכובדות, שיפוטיות או שמועות כלשהן. אימון נכון בדיסציפלינה של תשומת-לב משמעותו, בין היתר, פעולה עקבית להרחבת תשומת- לבו של האדם ושימור מיקוד כוונותיו ורצונו.

על המדריך לוודא שאינו מבלבל או מערב טכניקות ממקורות שונים עם עבודתו בשיטת גרינברג. היות ושיטת גרינברג היא דיסציפלינה אשר נותנת גישה שלמה לתהליך אינדיווידואלי, שכולל אסטרטגיה, התייחסות, שינוי בהתאמה לתוצאות, טכניקות שונות ועוד, לא יאפשר שילוב של מושגים אחרים למדריך, להביא את התהליך לסיום מוצלח ויתכן שיסיט בכוון לא ידוע את מטרתו ותוצאותיו.

המדריך יקפיד לשמור על סביבת עבודתו והופעתו האישית, להשגת התנאים הטובים ביותר לניהול תהליך.דיסציפלינה של למידה מצריכה סביבה שתאפשר חוויה או התבטאות כלשהי. אישיותו של המדריך או טעמו האישי אסור שישפיעו או יגבילו את הקליינט.

אודות המדריך

המדריך מקפיד להיות בטוב. ללמד אדם להיות בטוב היא מטרתו העיקרית של כל תהליך בשיטת גרינברג. היא דורשת מהמדריך: תפישה, תשומת הלב, בהירות, ויכולת להשתמש באיכויות ובכוח הפנוי בגוף.

לא יכולה להתקיים סתירה בין כוונות המדריך, רצונותיו והדיסציפלינה שלו וביטויה הן במצבים מקצועיים והן בפרטיים. שיטת גרינברג היא התייחסות לחיים ורואה אנשים כמכלול שלם. כשעוסקים בה היא משפיעה על התנהלות המדריך בכל תחומי החיים.

המדריך לומד ומתפתח באופן עקבי על מנת להוסיף ולשפר את ידיעותיו, מיומנויותיו ויכולותיו כמדריך. שיטת גרינברג מכוונת לכך שאנשים יפתחו את עצמם ככל האפשר למען עצמם. למדריכים שצריכים להוות באופן קבוע דוגמא אישית ללמידה, אין נקודה שאליה "מגיעים " ואומרים שאין יותר מה ללמוד.

המדריך צריך לבחור ולאמץ גישה של תלמיד המוכן ללמוד. חשיבות עצמית וצדקנות מהווים מכשולים עיקריים ללמידת שיטה לימודית להתפתחות ושינוי.

המדריך לא יכול להיות מאופק וזהיר כלפי הקליינט שעימו הוא עובד. לשם התפתחות וצמיחה אישית צריך לפגוש את הגבולות האישיים שלנו ולעבור אותם. דבר זה מחייב את המדריך ואת הקליינט להיות בקשר עם עצמם באופן מלא בכל רגע נתון.

התנהלות המדריך חייבת להיות עם תשומת-לב קבועה לתחום האתיקה המקצועית. כפרטים המתאמנים בדיסציפלינה של תשומת-לב, המדריכים אינם יכולים לנהוג כמאמינים או מובלים. כדי להיות אחראיים על התנהלותם, הם צריכים לשים לב, לחשוב, לבחור ולגלם את העקרונות העומדים מאחורי פעולותיהם.