ליצר שינוי בכאב

חוברת קצרה המאפשרת לבחון כאב מזוית שונה

כאן תוכלו לקרוא את החוברת במלואה, בסוף החוברת יש תרגיל שאני מאוד ממליצה לנסות.